Rumpold
Provozovna Rokycany

Vítejte na stránkách Rumpold, provoz RokycanySpolečnost Rumpold-R Rokycany s.r.o. vznikla koncem roku 1994, podpisem společenské smlouvy mezi dvěma společníky, společností Rumpold s.r.o. a Městem Rokycany. Její hlavní náplní se stalo komplexní nakládání s odpady, které zahrnuje svoz komunálních odpadů, provoz velkokapacitních kontejnerů, separovaný sběr, včetně zajištění recyklace surovin, tj. papíru, plastů a skla, a dále se zabývá mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu, provozování vlastní skládky Rokycany – Němčičky skupiny S-OO, sběrných dvorů, poradenství v odpadovém hospodářství.
V komunální sféře v současné době společnost obsluhuje cca 80 000 obyvatel. Mezi největší zákazníky patří např. města a obce Plzeň, Rokycany, Starý Plzenec, Spálené Poříčí, Hrádek u Rokycan. Dále provozuje sedm sběrných dvorů, vlastní skládku cca 3 km od Rokycan a provádí ve většině zmíněných obcí i svoz separovaného odpadu.

Svoji činnost v oblasti komunálních služeb doplňuje společnost dále vyvážením odpadkových košů, péčí o veřejné osvětlení a dopravní značení, zajišťováním zimní údržby, strojním i ručním čištění komunikací.

Jak je ve společnostech skupiny Rumpold obvyklé, zabývá se i tato nakládáním a odstraňováním nebezpečných odpadů z průmyslové sféry. Kromě výbušných a radioaktivních odpadů tak bezpečně odstraňujeme veškeré nebezpečné odpady, společnost vlastní vozidla i vleky v provedení ADR (zejména MB Actross 8x 4 v ADR – FL) dále pro nebezpečné tekuté odpady cisternu Ottomeyer.

Společnost Rumpold-R Rokycany s.r.o. v současné době zaměstnává 85 zaměstnanců.


Spojení na naší provozovnu naleznete v kontaktech.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina